Zajęcia ogólnoedukacyjne

W ramach zajęć ogólnoedukacyjnych odbywają się zajęcia pedagogiczne, komputerowe oraz rozwijające zainteresowani. Ponadto ma miejsce nauka języka angielskiego. Od niedawna uczestnicy mogą również uczyć się podstaw języka migowego.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – uczestnicy kształtują umiejętności społeczne i nawiązywania kontaktów z innymi osobami, będą potrafili podtrzymać rozmowy na określony temat, współpracować oraz komunikować się w grupie, rozwiną gotowość do samodzielnej wypowiedzi, urozmaicą słownik pojęciowy. Uczestnicy rozwiną również swoje zainteresowania poprzez oglądanie i słuchanie prezentacji na ciekawe tematy z różnorodnych dziedzin, rozwijają pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, wytrwałość.

Język angielski – w ramach treningu uczestnicy ćwiczą aparat mowy poprzez wypowiadanie trudnych słów, pokonują nieśmiałość przez wypowiedzi w grupie, rozwijają zainteresowania, ćwiczą pamięć, uczą się skupiania uwagi, a przede wszystkim uczą się podstaw języka angielskiego.

Zajęcia komputerowe – uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności z zakresu obsługi sprzętu oraz podstawowych programów komputerowych,   w tym pakietu MS Office, przyswajają nazwy i oznaczenia komputerowe, korzystają z możliwości Internetu jako źródła informacji o świecie. Zajęcia prowadzone są grupowo z wykorzystaniem sprzętu oraz powszechnych programów komputerowych. Uczą się obsługi bindownicy, niszczarki oraz laminują pomoce dydaktyczne.

Zajęcia pedagogiczne – uczestnicy rozwijają nowe i podtrzymują posiadane umiejętności edukacyjne (liczenie, czytanie, pisanie). Usprawniają motorykę małą poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, np. wyklejanie z użyciem plasteliny, modeliny, zabawa z „cieczą nie niutonowską”, piaskiem kinetycznym, itp. Uczestnicy usprawniają procesy myślowe podczas różnych rożnego rodzaju gier i zabaw wymagających uruchomienia pamięci.