Zajęcia muzyczne

Zajęcia te mają na celu zwiększenie poziomu aktywności poprzez kontakt
z muzyką, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów (np.: poprzez śpiewanie kolęd), rozwijanie możliwości pamięciowych – opanowania krótkich tekstów i piosenek, zwiększenie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie gustu muzycznego. Uczestnicy są motywowani do  udziału
w organizowaniu uroczystości okolicznościowych w ŚDS (tj.: Dzień Kobiet, Wigilia itp.), prezentacje inscenizacji słowno-muzycznych. Podczas zajęć uczestnicy śpiewają różne piosenki (powtarzanie poznanych utworów, nauka nowych), biorą udział w zabawach muzycznych  (odgadywanie tytułów znanych przebojów), próbują swoich sił w karaoke, zabawach rytmiczno – ruchowych. Zajęcia pomagają kształtować upodobania i gusty muzyczne (słuchanie różnych artystów). Działają energetyzująco
i relaksacyjne – w zależności od doboru repertuaru. Ponadto mają na celu promocje uczestników i Domu w środowisku i regionie poprzez udział
w różnych imprezach (konkursy, festiwale piosenek itp.).