Zajęcia kulturalno-turystyczne

Poprzez treningu uczestnicy nabywają umiejętności współpracy oraz integracji w grupie, uczą się zachowań prospołecznych, rozwijają swoje zainteresowania, bądź zdobywają nowe. Nabywają umiejętności społeczne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Trening realizowany jest poprzez uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych oraz imprezach okolicznościowych na terenie Ośrodka oraz poza nim, jak również w ramach wycieczek, wyjazdów np.do kina, teatru.