Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnieniem uczestnikom oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie
i integracje społeczna.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługowych i treningów umiejętności społecznych osobom
z zaburzeniami psychicznymi, polegającej na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności społecznych w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.