Trening umiejętności komunikacyjnych

Trening umiejętności komunikacyjnych polega na rozwijaniu prawidłowych sposobów komunikowania się z innymi. Uczestnicy treningu poznają zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak w sposób otwarty i kulturalny prowadzić konwersację, jak nawiązywać i podtrzymywać rozmowę. W przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej możliwe jest wykorzystywanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Planowane efekty:

  • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy
  • Ćwiczenia mowy wyraźnej
  • Wzbogacanie słownictwa
  • Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi
    – wypowiadanie próśb, życzeń, pytań, własnej opinii