Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Zadaniem treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów  jest rozwijanie prawidłowych relacji z innymi osobami
(m.in. z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury). Ponadto uczestnicy uczą się przestrzegać obowiązujących norm społecznych, zachowań akceptowalnych społecznie tj. stosować się do zasad współżycia społecznego. Podczas zajęć ma miejsce rozwijanie zachowań asertywnych w celu zwiększania umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu. Uczestnicy nabywają umiejętność odmawiania, reagowania na krytykę, opierania się presji grupy, wyrażania próśb oraz przyjmowania komplementów. Uczą się współpracować w grupie i respektować zasady
w niej panujące. Zdobyte umiejętności mogą wykorzystywać w codziennym życiu.

Planowane efekty:

  • Rozwijanie umiejętności  budowania relacji z innymi
  • Kształtowane umiejętności współpracy w grupie
  • Nabycie i doskonalenie umiejętności stosownego zachowania się
    w miejscach publicznych
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego