Trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny

Uczestnicy poprzez udział w treningu kształtują nawyk systematycznego dbania o higienę osobistą oraz swój schludny i czysty wygląd zewnętrzny. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnicy zajęć nabywają umiejętność dobierania stroju adekwatnego do pogody, dbania o mycie rąk przed i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.

Trening odbywa się w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.