Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

 Trening ma na celu zwiększenie samodzielności w zakresie racjonalnego planowania wydatków związanych z zaspokajaniem własnych potrzeb. 

Cele:

  • Nabywanie wiedzy i orientacji dotyczącej wartości pieniądza
  • Nabywanie wiedzy z zakresu bezpiecznego przechowywania środków finansowych
  • Nabywanie wiedzy i trenowanie umiejętności planowania wydatków finansowych
  • Kształtowanie umiejętności racjonalnego dysponowania własnym budżetem
  • Pomoc w planowaniu niezbędnych zakupów, orientowaniu się w cenach poszczególnych artykułów spożywczych i przemysłowych
  • Nabywanie wiedzy dotyczącej proponowanych przez różne instytucje i osoby pożyczek oraz kredytów, a także konsekwencje ich zaciągania – ćwiczenia asertywnej formy