Trening Funkcji Poznawczych

Trening Funkcji Poznawczych – zajęcia te mają na celu wspieranie funkcji poznawczych (m.in. pamięć, myślenie, spostrzeganie, kojarzenie, rozwijanie funkcji wykonawczych). Trening ten wiąże się również z podtrzymaniem umiejętności językowych (tj. pisania, czytanie i liczenie oraz umiejętność formułowania wypowiedzi na zadany temat). Zajęcia te szczególnie adresowane są do osób, u których występuje proces otępienny, a także do osób z upośledzeniem intelektualnym lub innych zaburzeniach w wspomnianej sferze.

Planowane efekty:

  • Usprawnienie procesów poznawczych (tj. pamięci, koncentracji uwagi, kojarzenia, spostrzegania, myślenia, analizowania)