Trening farmakologiczny

Trening farmakologiczny – celem treningu jest wypracowanie u uczestników odpowiedzialności za swój stan zdrowia, stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego, przyjmowanie i przechowywanie leków w prawidłowy sposób oraz radzenie sobie z efektami ubocznymi stosowanej farmakoterapii. Główny cel to wypracowanie u uczestnika świadomości ważności farmakoterapii w procesie radzenia sobie z chorobą. Zajęcia mają formę rozmów indywidualnych, a także jeśli jest taka potrzeba, monitorowanie przyjmowania przez uczestnika leków na terenie Ośrodka.

Planowane efekty:

  • Uczestnik stosuje się do zaleceń lekarza prowadzącego
  • Nabył umiejętność i stosuje zasady prawidłowego przechowywania leków
  • Nabył umiejętność i stosuje zasady prawidłowego przyjmowania zleconych leków
  • Jest świadomy konieczności i zasadności przestrzegania czasu oraz dawki leku i systematycznego ich przyjmowania. 
  • Rozwija wiedzę na temat leków, sposobów ich przyjmowania oraz możliwych efektów ubocznych