Pracownik Socjalny

Podopieczni korzystają z pomocy pracownika socjalnego, który poprzez swoją prace pomaga przystosować się nowym podopiecznym do warunków ŚDS, kompletować dokumentację oraz radzić sobie w codziennych trudnościach każdemu z podopiecznych.

Pracownik socjalny cyklicznie przeprowadza wywiady i wizyty w domach podopiecznych, celem lepszego poznania ich sytuacji, potrzeb i zakresu potrzebnej pomocy. Nieodłącznym elementem pracy pracownika socjalnego jest również współpraca z rodzinami oraz jednostkami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej (np. PCPR, OPS itd.).

Ponadto pracownik socjalny prowadzi Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.