Zajęcia manualne

Pracownia stolarska

Zajęcia manualne odbywają się w ramach pracowni stolarskiej. Uczestnicy zdobywają umiejętności planowania pracy, przygotowania materiałów, dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Ponadto rozwijają umiejętność poprawnego trzymania narzędzi i obsługiwania się nimi. Nabywają umiejętności obsługi elektronarzędzi, frezowania, montażu gotowych elementów poprzez różne techniki, drobne naprawy, wycinania kształtów okolicznościowych, tworzenie ramek, skrzynek na kwiaty, karmników, stolnic i desek. Ma tu miejsce tworzenie półproduktów do dalszej obróbki w innych pracowniach.

 CELE:

  • umożliwienie zaspokajania potrzeby samorealizacji poprzez wykonywanie prostych prac stolarskich
  • zdobycie/doskonalenie umiejętności posługiwanie się podstawowymi narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  • usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej
  • rozwijanie umiejętności wykonywania drobnych prac naprawczych
  • praca nad cierpliwością,
  • nauka współpracy w grupie.