Psycholog

Zakres działań psychologa:

 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej (m.in. sporządzanie opinii psychologicznej, diagnozy wstępnej uczestnika)
 • Przeprowadzanie poradnictwa psychologicznego dla uczestników
  i ich rodzin.
  Rozmowy indywidualne mają charakter wspierająco-motywujący. Zawierają także elementy edukacji zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Służą wypracowaniu z uczestnikiem nowych działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę jego jakości życia, m.in. poprzez:
  • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktów
  • Monitorowanie stanu psychofizycznego
  • Zachęcanie do systematycznych wizyt i stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego, systematycznego brania leków

 • Współpraca z terapeutami w zakresie tworzenia oraz oceny planów postępowania wspierająco – aktywizującego
 • Udział w zebraniach zespołu wspierająco – aktywizującego i wspólne analizowanie efektów oddziaływań stosowanych w placówce, modyfikowanie planów w zależności od potrzeb, dopasowanie najbardziej optymalnych oddziaływań do możliwości psychofizycznych uczestnik
 • Ponadto w ramach zajęć grupowych z psychologiem odbywa się trening funkcji poznawczych, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych oraz w ramach indywidualnych spotkań z psychologiem także trening farmakologiczny.