O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez powiat zduńskowolski realizującą zadanie rządowe zlecone pn. prowadzenie ośrodka wsparcia.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli obejmuje wsparciem trzy kategorie osób, tj. osoby przewlekle chore psychicznie, osoby upośledzone umysłowo oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a zatem łączy wszystkie możliwe typy ŚDS, tj. odpowiednio A, B i C.
Mieścimy się na II i III piętrze zrewitalizowanego budynku po dawnej komendzie policji. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych salach.

Ośrodek funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 40 osób.

Nasz Dom codziennie umożliwia Uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. Dysponujemy własnym autobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i zapewniamy w szczególności Uczestnikom z zaburzeniami zachowania lub niepełnosprawnością fizyczną usługi transportowe