Kinezyterapia i Fizykoterapia

Podczas zajęć uczestnik dotleni komórki mózgowe, zrozumie celowość ruchów, usprawniani motorykę ciała, ogólną koordynację ruchów i kontrolę nad własnym ciałem, udoskonali ogólną sprawność ruchową, rozluźniani i uelastyczni zbyt silne napięcia mięśniowe,  ukształtuje świadomość własnego ciała, zmysł równowagi, podniesie sprawność układu mięśniowo – ruchowego i aparatu oddechowego, nastąpi wzrost ogólnej sprawności uczestników. Wykonywane ćwiczenia bierne, czynno – bierne, czynne oraz ćwiczeń za pomocą UGUL-a.