Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje można uzyskać na stronie ośrodka http://mopscos.pl/pomoc-spoleczna/mieszkanie-chronione/ oraz pod nr telefonów – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 95, 823 53 96.