Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie zaprasza w dniu 26.02.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie MOPS-u ul. G. Żydowskiego 21B na Grupę Wsparcia dla opiekunów ora rodzin osób z zespołami otępiennymi.